Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Σχετικά με εμάς
Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς 

Δεν ήταν η πρόθεσή μου να ξεκινήσω μια επιχείρηση.

Στόχος μου ήταν να αναβιώσει ένα χωριό.

Ο Ιωάννης Παπαδούρης, μετά από δεκαετίες εργασίας στο εξωτερικό, αποφάσισε να επιστρέψει στο αγαπημένο του παιδικό χωριό, τον Καλοπαναγιώτη, που βρίσκεται στα βουνά του Τροόδους στην Κύπρο. Με σκοπό να διατηρήσει την ορεινή κουλτούρα και τον τρόπο ζωής της περιοχής, ανέλαβε ένα έργο αποκατάστασης που ξεκίνησε με το Casale Panayiotis.We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ρυθμίσεις cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ρυθμίσεις cookie
Αποδοχή όλων των Cookies