Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Το Spa μας θα είναι κλειστό για ετήσια συντήρησης από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021
Το Spa μας θα είναι κλειστό για ετήσια συντήρησης από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021

ΣΠΑ

Αναζωογόνηση με πολυτελείς θεραπείες εμπνευσμένες από το ιστορικό σπα χωριό Καλοπαναγιώτης και τις ιαματικές πηγές θείου στα βουνά της Κύπρου.

Εμπειρίες
Συχνές ερωτήσεις
Ερχομαι συντομα

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ρυθμίσεις cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ρυθμίσεις cookie
Αποδοχή όλων των Cookies